http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Adescare International AB (publ)

Orgnr: 559107-3084   Bolagssida på olistat.se

Aktuella dokument
Memorandum: Adescare_memorandum.pdf (3624 kb), Teckningssedel: Teckningsanmalan_Adescare.pdf

Information om nyemission

Teckningstid: 2018-06-18 kl. 00.00 – 2018-10-26 kl. 16.00  

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor nedan angivna, utgivet av styrelsen för Adescare International AB (publ), org nr 559107-3084, att teckna aktier i Adescare International AB (publ). Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast 2018-08-17 kl 16.00. OBS! Teckningstiden kan bli förkortad om antalet poster fulltecknas innan teckningstidens slut.

Värdering: 250 MSEK  

Teckningskurs: 10,00 SEK

Poststorlek: 500   Minsta antal aktier: 500 (1 poster) Max antal aktier: 14.000

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta